احداث خط لوله ″۳۶ کوهدشت-خرم آباد

احداث خط لوله ″۳۶ کوهدشت-خرم آباد

کارفرما: شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

مشاور / دستگاه نظارت : شرکت مهندسی قدس نیرو

 اتصال خط لوله ۳۶ اینچ خرم آباد به خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی ۷۵ کیلومتر و بظرفیت ۱۲ میلیون متر مکعب در روزوبا فشار طراحی خط لوله ۱۰۵۰ پوند بر اینچ طراحی وجهت اجرا به پیمانکارشرکت فنی و ساختمانی سکاف ابلاغ شد.

این خط لوله با انشعاب از خط لوله موجود ششم سراسری گاز در کیلومتر حدود ۳۵۰ شروع و پس از عبور ازایستگاه کنترل فشار، ایستگاه فرستنده، و ایستگاه شیر بین راهی به ایستگاه رسیور در جنوب شهر خرم آباد منتهی می گردد.

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها