ایستگاه تقویت فشار گاز خنج

پروژه احداث تاسیسات تقویت فشار گاز خنج

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی

اين پروژه شامل احداث ایستگاه های تقویت فشار گاز  در استان فارس بصورت EPC و دوران نگهداری یکساله و بطور کلی شامل انجام خدمات طراحی ، تامین و تدارک کالا و اجرا و نصب دو ایستگاه تقویت فشار (جهرم  و خنج) بر اساس استاندارد IPS  کدهای شرکت ملی گاز ایران و سایر استانداردهای بین المللی رایج در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی می باشد.

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها