ایستگاه تقویت فشار گاز دهق

مدت اجرای پیمان ۵۴۰ روز در تاریخ ۸۰/۶/۱۰

اجرای عملیات ساختمانی ایستگاه در مساحت ۲۹۰*۲۹۰ شامل انبار،کارگاه وسوله ژنراتورها (همگی به صورت سوله)و ساختمان اداری و کنترل و ۲۰KV وسوئیچ گیروM.C.C نگهبانن و سایه بانهای تقلیل فشارو انبار روغن-تسهیلات کارفرماونظارت و تجهیز ساختمانها وهزینه آب و برق ونصب سیلووبچینگ به عهده پیمانکار بوده است.

پروژه(کارفرما):شرکت ملی گاز ایران

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها