ایستگاه تقویت فشار گاز نیک پی

مدت اجرا ۱۲ ماه شمسی-تاریخ ۸۴/۲/۱۹

نصب دستگاه ها ،ماشین آلات ،تجهیزات وتاسیسات ایستگاه در مسیرخط لوله “۴۸ آذربایجان،انجام عملیات لوله کشی و کابل کشی های مربوطه،کارهای باقی مانده سویل،انجام عملیات مربوط به برق و ابزار دقیق وهمچنین عملیات پیش راه اندازی و…

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها