حوزه های فعالیت

 • پایه یک رشته نفت، گاز، خطوط انتقال، پالایشگاه، پتروشیمی و مخازن

  پایه یک رشته ساختمان و ابنیه و انبوه سازی

  پایه یک رشته راه و ترابری

  پایه دو رشته صنعت و معدن

  پایه چهار رشته تأسیسات و تجهیزات

  پایه پنج رشته آب

 • 4,924 بازدید
 • 2019-09-29
 • سکاف

مطالب مرتبط

سکاف