رویکرد ها

کار گروهی

ما به همکاران فرصت می دهیم تا قابلیت های بالقوه خود را بیابند و به این امر واقفیم که دارایی اصلی ما نیروی انسانی است. رمز موفقیت شرکت ایجاد محیطی مناسب برای کار و فعالیت است. همکاری با کارفرما به مثابه یک تیم کاری واحد و بر اساس احترام متقابل شرط اصلی کسب موفقیت ماست.

یکپارچگی

ما تلاش می کنیم که به ارزش ها و باورهای بنیان گذاران شرکت نظیر صداقت در کار، ارتقاء کیفیت نحوه انجام کار و سختکوشی وفادار بمانیم. بخش عمده ای از این اعتماد از طریق ارتقاء مداوم استاندارد ها و خدمات، توجه به امر کیفیت و مشتری مداری حاصل می شود.

تعهد

عامل حیاتی تداوم کسب و کار سکاف ایجاد و توسعه روابط پایدار است. بنابراین ما تلاش می کنیم راه حل هایی را ارائه کنیم که برای کارفرما بهترین راه حصول به اهداف آنان است. ما می خواهیم کارفرما احساس کند که کارکنان ما بیش از کارکنان کارفرما نسبت به کسب اهداف مورد نظر متعهد بوده و در این خصوص تلاش می کند و این امری است که ما را از سایر شرکت ها متمایز می نماید.

بیانیه خط مشی

در شرکت سکاف همه ما در قالب یک تیم واحد فعالیت می کنیم. این تیم متشکل از افرادی است با تجارب، تخصص ها، مهارت ها و احساسات مختلف که در دفاتر مرکزی شرکت و در پروژه های مختلف مشغول بکار میباشند. تمرکز ما بر ایجاد و حفظ یک فرهنگ سازمانی یکدست است که به یاری آن بتوانیم با آرامش کامل، همکاری و مشارکت گروهی را تا بالاترین سطوح سازمانی ارتقاء دهیم.

HSE

توجه به بهداشت محیط و ایمنی بخش جدایی ناپذیر مسئولیت مدیران ارشد شرکت سکاف است. آنها التزام دارند که برنامه های بهداشت محیط و ایمنی را به طور جدی پیاده سازی و اجرا نمایند.

سازوکار ارزیابی

در شرکت سکاف فعالیت های اجرایی بطور مستمر مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتایج آن بر بهبود ساختار سازمانی موثر است.

  • 4,597 بازدید
  • 2019-10-08
  • سکاف

مطالب مرتبط

سکاف