سخن موسس

کامبیز صالحی

مدیریت عامل شرکت سکاف

به اعتقاد من شرکت سکاف می بایست برنامه های توسعه آتی خود را روی گسترش فعالیت هایش در ایران و خاورمیانه متمرکز کند. برای نیل به این هدف شرکت سکاف در نظر دارد در قالب یک “خانواده بزرگ” متجلی شده و فعالیت نماید و هر یک از پرسنل شرکت بعنوان عضوی از خانواده بزرگ سکاف محسوب شوند. انتخاب و بکارگیری پرسنلی که رویکرد انتقادی و خلاقانه در برخورد با مشتریان یا کارفرمایان داشته باشند و بتوانند در تمام پروژه ها و در تمام سطوح فرایندی اجرای کار افزایش کیفیت و وفاداری را راهنمای کار خود قرار دهند. ایجاد محیطی که در آن استعدادها و قابلیت های فردی شکوفا شوند، همیشه جزء آرزوهای من بوده. محیطی که موجب شود نیروهای بالقوه شرکت در راهبری و اجرای پروژه ها مشارکت فعال داشته و از این طریق رضایتمندی و انتظارات مداوم مشتریان و کارفرمایان تأمین گردد. مزیت و برتری ما داشتن تجارب ارزشمند و بکارگیری آخرین تکنولوژی مدرن و روزآمد دنیاست. شرکت سکاف الهام بخش پرسنلی است که می خواهند فراتر از انتظار را تجربه کنند. شرکت فنی و ساختمانی سکاف در خدمت مشتریان و کارفرمایانی است که سعی و تلاش، امکانات گسترده و خلاقیت را بعنوان پایه اصلی مشارکت، ارج می نهند. ما در محل تمام پروژه ها دفاتری داریم که بصورت شبکه ای یک پارچه فعالیت می کنند. دفاتر مرکزی شرکت در تهران و اصفهان مستقر است. گروه مستقر در دفاتر مرکزی متعهد است که نیازهای مشتریان, اعم از خدمات لجستیکی و خدمات فنی و مهندسی را پشتیبانی نماید 

  • 7,960 بازدید
  • 2019-09-29
  • سکاف

مطالب مرتبط

سکاف