عملیات باقیمانده ساختمانی کک سازی طرح توازن ذوب آهن اصفهان

مدت پیمان ۱۸ماه ،در تاریخ ۸۷/۹/۱۲

تهیه واجرای عملیات محوطه سازی و ساختمانی تاسیسات جانبی شیمیایی کک سازی طرح توازن و سازماندهی میدان فولاد ذوب آهن اصفهان به انضمام کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی

مطالب مرتبط

پروژه ها,صنعتی