میدان گازی سراجه قم

میدان گازی سراجه قم

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

نصب تاسیسات فرآورشی سراجه قم

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها