مجتمع تجاری گل یاس

موضوع این پیمان عبارت است از:اجرای کامل عملیات ساختمانی (ابنیه،تاسیسات برقی،تاسیسات مکانیکی،راه اندازی و تحویل پروژه ساختمان تجاری وپارکینگ طبقاتی پاسداران به متراژ ۵۷۲۳۳/۳۵مترمربع ،با سیستم سرمایش وسیستم گرمایش فن کوئل می باشد که در تاریخ ۹۱/۷/۱ در مدت ۲۴ ماه تنظیم شده است.

مطالب مرتبط

پروژه ها,ساختمانی