پالایشگاه امام خمینی شازند

مدت پیمان ۳ سال

کارفرما: کنسرسیوم باشرکتهای سازه – ODDC و ساینوپک چین

این پروژه شامل ۴ الحاقیه بوده و فعالیت ها شامل محوطه سازی واحدها و لوله کشی های undergrounو سویل و…

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها