پتروشیمی بوشهر

پتروشیمی بوشهر

تاریخ ۹۰/۶/۱۶

کارفرما: شرکت پتروشیمی بوشهر

انجام کلیه عملیات مربوط به آماده سازی اراضی پتروشیمی بوشهر واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)

شامل انجام عملیات خاکی ایجاد شبکه معابر تا سطح subground،اجرای روکش آسفالت موقت

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها