ایستگاه تقویت فشار گاز ارسنجان

احداث ایستگاه تقویت فشار ارسنجان از خط هشتم سراسری گاز در استان فارس بصورت EPC و به ظرفیت تقریبی ۱۱۰ میلیون متر مکعب در روز.این ایستگاه در کیلومتر ۴۲۰ از خط لوله هشتم در شهرستان ارسنجان می باشد.

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها