پروژه عملیات اجرایی کنارگذرنور-رویان

پروژه عملیات اجرایی کنارگذرنور-رویان

 استان مازندران به دلیل طبیعت زیبا وکم نظیرش همه ساله شاهد حضور ۲۰ میلیون گردشگر میباشد که اغلب آنان با اتومبیل به مازندران میروند. افزایش تعداد خودروها و ثابت ماندن فضای معابرشهری و جاده‌ها همواره موجب بروزمشکل ترافیک میباشد. این مشکل در غرب مازندران بیشتر نمایان بوده و لذا هدایت خوروهای غیربومی به کنارگذره شهرها یکی از راههای کاهش ترافیک در داخل شهرهاست. شهرستان ۱۲۳ هزار نفري نور به دليل واقع شدن در مسير  جاده كناره از شرق به غرب مازندران و  همچنین برخورداري از موقعيت هاي ممتاز گردشگري مانند دريا، جنگل، بوستان هاي جنگلي و آثار تاريخي يكي از شهرستان هاي پررفت و آمد این منطقه می باشد و در ایام تعطیل مشکلات ترافیکی آن چند برابر میشود.

 از آنجا که جاده کناره، کوتاه ترین مسیر حمل و نقل جاده ای از شمال و شمال غرب به شمال شرق و شرق کشور میباشد و حجم انبوهی از خودروهای عبوری نظیر تریلرها، کامیونها و برخی خودرو های سنگین نیز از همین مسیر تردد می نمایند ،  به منظور کاهش تردد تریلرها، کامیون‌ها و خودروهای سنگین در درون شهر، احداث کمربندی شهرها می تواند در کاهش ترافیک داخل شهرها نقش به سزایی ایفا نماید.

   طرح کنارگذر نور به رويان به طول ۹ كيلومتر از ابتدای ورودی شهرستان رویان آغاز شده و به خابتدای محور نور/ محمود آباد متصل میگردد. این کنار گذر علاوه بر کاهش بار ترافیکی محور اصلی مواصلاتی محمود آباد-نور-نوشهر، سبب کاهش بار ترافیکی در دو محور فرعی چمستان/ نور و محور بلده/ نور و همچنین نور/ رویان میگردد

 این طرح كه از زمان آغاز عملیات اجرایی آن حدود ۱۴ سال گذشته است تنهاحدود هفت كيلومتر آن احداث گردیده است. اما این هفت کیلومتر نیز  بدلیل ناتمام ماندن عملیات روسازی و عدم احداث تقاطع های غیر هم سطح به مرحله بهره برداری نرسیده بود.

   در سال ۱۳۹۸ شرکت طرح و ساخت زیربناهای حمل و نقل کشور بعنوان کارفرما احداث کارهای یاقیمانده این محور شامل ۲ کیلومتر انتهایی، رمپ های ورودی و خروجی، تقاطع های غیر همسطح در محورهای عباسا و آب پری، که قطب اصلی گردشگری می باشد، و همچنین اتمام روسازی کل پروژه و نصب حفاظ ها ، نرده ها و علائم ترافیکی به را مناقصه گذاشت. شرکت فنی ساختمانی  سکاف بعنوان برنده مناقصه بلافاصله بعد از دریافت ابلاغیه اجرای پروژه  اقدام به تجهیز کارگاه نموده و عملیات اجرایی را آغاز نمود.    بهر ه برداری از این پروژه ضمن روان سازی ترافیک در محور اصلی غرب به شرق استان مازندران تاثیر مهمی در کاهش بار ترافیکی شهرستان های نور و رویان خواهد شد و باعث سهولت در رفت و آمد گردشگران و ساکنان این شهرها در ایان تعطیلات نوروز و در فصل تابستان خواهد شد.

کارفرما:شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

دستگاه نظارت:مهندسین مشاورره آزما