پروژه EPC سه ایستگاه تقویت فشار گاز شمال و شمال شرق (پارچین، سمنان و دشت)

این پروژه توسط مشارکت شرکت های سکاف،پژوهش وپالایش رادمان وفن آوران پارس پرتو در تاریخ ۸۷/۱۰/۱۶ منعقدگردیده است.

طول مدت انجام این پروژه ۹۱۸روزه بوده است.

شرح کامل این پروژه به صورت زیر است:بررسی،تکمیل وتایید طراحی مقدماتی ،خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی ،خدمات مهندسی خریدکالا،تامین کلیه مصالح اختصاصی وتجهیزات مورد نیاز پروزه و ابزار اختصاصی و عمومی ایستگاه ها وانجام کلیه کارهای اجرایی سیویل و سازه های صنعتی ،ساختمانی ،مکانیک،برق و ابزار دقیق و آزمایشات لازم ،پیش راه اندازی و راه اندازی و تامین لوازم یدکی برای ۲ سال بهره برداری و سایر خدمات می باشد.

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها